Store List

Welcome to Fukuoka

Restaurant Guide


UOSUKESHOKUDO
UOSUKESHOKUDO
UOSUKESHOKUDO
 • New Blgd B2F
 • 092-235-7435
UMINOSHOKUDO
UMINOSHOKUDO
UMINOSHOKUDO
 • Main Blgd B1F
 • 092-235-7376
Puravida!
Puravida!
Puravida!
 • Main Blgd B1F
 • 092-235-7385
Elborracho
Elborracho
Elborracho
 • New Blgd B2F
 • 092-235-7432
OMS 
OMS 
OMS 
 • Main Blgd B1F
 • 092-235-7120
kawara CAFE&DINING FORWARD
kawara CAFE&DINING FORWARD
kawara CAFE&DINING FORWARD
 • New Blgd 6F
 • 092-235-7486
kiwamiya
kiwamiya
kiwamiya
 • Main Blgd B1F
 • 092-235-7124
CORDUROY CAFE
CORDUROY CAFE
CORDUROY CAFE
 • New Blgd B2F
 • 092-235-7437
THE GUEST cafe & diner
THE GUEST cafe & diner
THE GUEST cafe & diner
 • Main Blgd 5F
 • 092-235-7182
3biki no kurobuta by nanshu nojo
3biki no kurobuta by nanshu nojo
3biki no kurobuta by nanshu nojo
 • Main Blgd B1F
 • 092-235-7382
JU JU
JU JU
JU JU
 • Main Blgd B1F
 • 092-235-7381
Soup Stock Tokyo
Soup Stock Tokyo
Soup Stock Tokyo
 • New Blgd B2F
 • 092-235-7436
SWEETS PARADISE
SWEETS PARADISE
SWEETS PARADISE
 • Main Blgd 6F
 • 092-235-7253
Steak-to-Horumon Sato
Steak-to-Horumon Sato
Steak-to-Horumon Sato
 • New Blgd B2F
 • 092-235-7434
Time Card
Time Card
Time Card
 • New Blgd B2F
 • 092-235-7282
tetunabe
tetunabe
tetunabe
 • Main Blgd B1F
 • 092-235-7125
tenjin baru takenoya
tenjin baru takenoya
tenjin baru takenoya
 • Main Blgd B1F
 • 092-235-7312
24/7cafe apartment
24/7cafe apartment
24/7cafe apartment
 • New Blgd 3F
 • 092-235-7467
NIKUSAIPARK MEATLAND
NIKUSAIPARK MEATLAND
NIKUSAIPARK MEATLAND
 • Main Blgd B1F
 • 092-235-7387
hakata tantanmen toriden
hakata tantanmen toriden
hakata tantanmen toriden
 • Main Blgd B1F
 • 092-235-7227
HAKATA TENPURA TAKAO
HAKATA TENPURA TAKAO
HAKATA TENPURA TAKAO
 • Main Blgd B1F
 • 092-235-7377
hakatamotunabe ooyama
hakatamotunabe ooyama
hakatamotunabe ooyama
 • New Blgd B2F
 • 092-235-7433
Din's
Din's
Din's
 • Main Blgd B1F
 • 092-235-7149
buzen
buzen
buzen
 • Main Blgd B1F
 • 092-235-7126
POCHA
POCHA
POCHA
 • Main Blgd B1F
 • 092-235-7123
MASTARS CAFE EXPRESS
MASTARS CAFE EXPRESS
MASTARS CAFE EXPRESS
 • Main Blgd B1F
 • 092-791-6557
minoricafe
minoricafe
minoricafe
 • New Blgd 6F
 • 092-235-7487
Ramen”Jinannbou”
Ramen”Jinannbou”
Ramen”Jinannbou”
 • Main Blgd B1F
 • 092-235-7122

Cafe & Bar Guide


Cafe del SOL
Cafe del SOL
Cafe del SOL
 • New Blgd 5F
 • 092-235-7231
kawara CAFE&DINING FORWARD
kawara CAFE&DINING FORWARD
kawara CAFE&DINING FORWARD
 • New Blgd 6F
 • 092-235-7486
CORDUROY CAFE
CORDUROY CAFE
CORDUROY CAFE
 • New Blgd B2F
 • 092-235-7437
KOBEYA Bread's
KOBEYA Bread's
KOBEYA Bread's
 • Main Blgd B1F
 • 092-235-7133
THE GUEST cafe & diner
THE GUEST cafe & diner
THE GUEST cafe & diner
 • Main Blgd 5F
 • 092-235-7182
Soup Stock Tokyo
Soup Stock Tokyo
Soup Stock Tokyo
 • New Blgd B2F
 • 092-235-7436
STARBUCKS COFFEE
STARBUCKS COFFEE
STARBUCKS COFFEE
 • New Blgd 4F
 • 092-235-7473
24/7cafe apartment
24/7cafe apartment
24/7cafe apartment
 • New Blgd 3F
 • 092-235-7467
nana's green tea 
nana's green tea 
nana's green tea 
 • New Blgd B1F
 • 092-753-7707
BOUL' ANGE
BOUL' ANGE
BOUL' ANGE
 • New Blgd 1F
 • 092-235-7454
FAR EAST
FAR EAST
FAR EAST
 • New Blgd B1F
 • 092-235-7448
be-benokimoti
be-benokimoti
be-benokimoti
 • Main Blgd B1F
 • 092-235-7127
MASTARS CAFE EXPRESS
MASTARS CAFE EXPRESS
MASTARS CAFE EXPRESS
 • Main Blgd B1F
 • 092-791-6557
minoricafe
minoricafe
minoricafe
 • New Blgd 6F
 • 092-235-7487