STORE List

Welcome to Fukuoka

Restaurant Guide


3biki no kurobuta by nanshu nojo
3biki no kurobuta by nanshu nojo
3biki no kurobuta by nanshu nojo
 • Main Blgd B1F
 • 092-235-7382
be-benokimoti
be-benokimoti
be-benokimoti
 • Main Blgd B1F
 • 092-235-7127
buzen
buzen
buzen
 • Main Blgd B1F
 • 092-235-7126
Din's
Din's
Din's
 • Main Blgd B1F
 • Taiwanese cuisine
 • 092-235-7149
hakata tantanmen toriden
hakata tantanmen toriden
hakata tantanmen toriden
 • Main Blgd B1F
 • 092-235-7227
HAKATA TENPURA TAKAO
HAKATA TENPURA TAKAO
HAKATA TENPURA TAKAO
 • Main Blgd B1F
 • 092-235-7377
JU JU
JU JU
JU JU
 • Main Blgd B1F
 • 092-235-7381
kiwamiya
kiwamiya
kiwamiya
 • Main Blgd B1F
 • 092-235-7124
MASTARS CAFE EXPRESS
MASTARS CAFE EXPRESS
MASTARS CAFE EXPRESS
 • Main Blgd B1F
 • 092‐791‐6557
NIKUSAIPARK MEATLAND
NIKUSAIPARK MEATLAND
NIKUSAIPARK MEATLAND
 • Main Blgd B1F
 • 092-235-7387
OMS 
OMS 
OMS 
 • Main Blgd B1F
 • 092-235-7120
Puravida!
Puravida!
Puravida!
 • Main Blgd B1F
 • 092-235-7385
Ramen”Jinannbou”
Ramen”Jinannbou”
Ramen”Jinannbou”
 • Main Blgd B1F
 • 092-235-7122
tenjin baru takenoya
tenjin baru takenoya
tenjin baru takenoya
 • Main Blgd B1F
 • 092-235-7312
tetunabe
tetunabe
tetunabe
 • Main Blgd B1F
 • 092-235-7125
UMINOSHOKUDO
UMINOSHOKUDO
UMINOSHOKUDO
 • Main Blgd B1F
 • 092-235-7376
kawara CAFE&DINING FORWARD
kawara CAFE&DINING FORWARD
kawara CAFE&DINING FORWARD
 • New Wing 6F
 • 092-235-7486
minoricafe
minoricafe
minoricafe
 • New Wing 6F
 • 092-235-7487
CORDUROY CAFE
CORDUROY CAFE
CORDUROY CAFE
 • New Wing B2F
 • 092-235-7437
Elborracho
Elborracho
Elborracho
 • New Wing B2F
 • 092-235-7432
hakatamotunabe ooyama
hakatamotunabe ooyama
hakatamotunabe ooyama
 • New Wing B2F
 • 092-235-7433
Soup Stock Tokyo
Soup Stock Tokyo
Soup Stock Tokyo
 • New Wing B2F
 • 092-235-7436
Steak-to-Horumon Sato
Steak-to-Horumon Sato
Steak-to-Horumon Sato
 • New Wing B2F
 • 092-235-7434
UOSUKESHOKUDO
UOSUKESHOKUDO
UOSUKESHOKUDO
 • New Wing B2F
 • 092-235-7435
YUUKYUUHANTEN
YUUKYUUHANTEN
YUUKYUUHANTEN
 • New Wing B2F
 • 092-235-7439

Cafe & Bar Guide


gelatp pique cafe creperie
gelatp pique cafe creperie
gelatp pique cafe creperie
 • Main Blgd 1F
 • 092-235-7400
THE GUEST cafe & diner
THE GUEST cafe & diner
THE GUEST cafe & diner
 • Main Blgd 5F
 • 092-235-7182
SWEETS PARADISE
SWEETS PARADISE
SWEETS PARADISE
 • Main Blgd 6F
 • 092-235-7253
KOBEYA Bread's
KOBEYA Bread's
KOBEYA Bread's
 • Main Blgd B1F
 • 092-235-7133
24/7cafe apartment
24/7cafe apartment
24/7cafe apartment
 • New Wing 3F
 • 092-235-7467
STARBUCKS COFFEE
STARBUCKS COFFEE
STARBUCKS COFFEE
 • New Wing 4F
 • 092-235-7473
FAR EAST
FAR EAST
FAR EAST
 • New Wing B1F
 • 092-235-7448
nana's green tea 
nana's green tea 
nana's green tea 
 • New Wing B1F
 • 092-753-7707